Hospaq 5mg/ml + 0,5mg/ml Opl Cutaan 1x250ml

Aanbevolen prijs: 8,01 €

7,21 €

Pharmachezvous prijs

Indicatie

Antisepticum en ontsmettingsmiddel

 • Antisepsis van de geschonden tegumenten:
  • in het bijzonder voor de profylactische behandeling van verontreinigde en besmette wonden in aanwezigheid van bloed of ander organisch materiaal.
 • Ontsmetting en reiniging van medische instrumenten, oppervlakten en sanitaire faciliteiten.

Gebruik

Ontsmetting van de huid

 • Rechtstreeks of met een steriel kompres op de te ontsmetten plaats aan en laat drogen.
 • Linnen dat in contact geweest is met het product dient eerst grondig gespoeld te worden, zodat alle sporen verwijderd zijn.
 • Daarna mag het linnen behandeld worden met chloorbevattende middelen (bv. javelwater).
 • Indien het linnen niet grondig gespoeld wordt, kunnen er bruine vlekken ontstaan. Deze vlekken kunnen verwijderd worden met perboraat.

Ontsmetting van instrumenten

 • Opslag en desinfectie van gereinigde instrumenten:
  • dompel de instrumenten 30 minuten onder.
  • voeg bij voorkeur 0,1% natriumnitriet toe aan de oplossing om corrosie te voorkomen.
 • Voor dringende ontsmetting van instrumenten, gebruik Hospaq alcoholicus:
  • Dompel de instrumenten gedurende 2 minuten onder in Hospaq alcoholicus.
  • Spoel de instrumenten voor gebruik met gesteriliseerd water of fysiologische oplossing.

  Toedieningswijze

  • Cutaan gebruik.
  • Oplossing is klaar voor gebruik.

De bijsluiter downloaden