Relaxine 500mg Filmomh Tabl 60

Aanbevolen prijs: 20,17 €

18,15 €

Pharmachezvous prijs

Indicatie

Relaxine, geneesmiddel op basis van planten, bevat een gedroogd waterig-alcoholisch extract van valeriaan (Valeriana officinalis L. radix) die een kalmerend effect heeft.
Relaxine is aangewezen voor het verminderen van zenuwachtigheid bij volwassenen en jongeren ouder dan 12 jaar in geval van slaapstoornissen of inslaapstoornissen, nadat elke ernstige ziekte werd uitgesloten.
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Gebruik

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De aanbevolen dosering is 1 tot 2 tablet(ten) een half uur voor het slapen gaan, in te nemen met een glas water.
De maximale dosis van 2 tabletten per dag niet overschrijden.
Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar: geen gebruik bij kinderen jonger dan 12 jaar.
Duur van de behandeling: in vele gevallen komt de toediening van dit preparaat tegemoet aan een occasionele of tijdelijke behoefte en zal dan ook van korte duur zijn.
Als een behandeling van langere duur aangewezen is, moet de behandeling van elk individueel geval periodisch door een arts geëvalueerd worden. Uw arts zal u vertellen hoe lang u Relaxine moet gebruiken.
Heeft u te veel van van dit middel ingenomen?
Geen enkel geval van overdosering werd gemeld. Indien u teveel Relaxine innam, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245 245). In voorkomend geval onmiddellijk de behandeling stopzetten en adsorberende kool toedienen.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.
Als u stopt met het gebruik van dit middel
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Compositie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

  • De werkzame stof in dit middel is gedroogd waterig-alcoholisch (36.3 % V/V) extract van valeriaan (Valeriana officinalis L. radix) (2.25 – 3.6 : 1) 500 mg (equivalent met 2 mg sesquiterpeenzuren).
  • De andere stoffen in dit middel zijn: microkristallijne cellulose, hypromellose, talk, lactose, titaandioxide, glycerol, magnesiumstearaat, colloïdaal watervrij silica.

De bijsluiter downloaden